Kloster Kamp

Vandaag de dag is deze plek geen actief klooster meer in de ware zin van het woord (met religieuzen die samenleven in een klooster), maar sinds de oprichting in 1123 heeft Kamp zich door de eeuwen heen ontwikkeld tot een "gezegende" plek. Hier waren mensen enthousiast over het geloof en konden zo anderen inspireren.

Vormende plaats

Van hieruit werden talrijke dochter- en kleindochterkloosters gesticht. Het klooster Kamp gaf vorm aan het geestelijke en culturele leven van de Niederrhein en was lange tijd een van de belangrijkste religieuze kunst- en cultuurplaatsen in de regio. Het scriptorium was beroemd. De "Kamper Bijbel" uit 1312 is nu in het bezit van de Pruisische Stichting voor Cultureel Erfgoed in Berlijn.

Het klooster kende vele ups en downs totdat het werd afgeschaft door de secularisatie van Napoleon in 1802. Van 1954 tot 2002 leefden en werkten de karmelieten op de Kamper Berg en zetten de roeping van de plek op een "gezegende" manier voort.

Nieuw ontwaken

In 2003 werd het "Geistliche und Kulturelle Zentrum Kloster Kamp" opgericht om de levendige verdere ontwikkeling te waarborgen. Het "centrum" zorgt ervoor dat de Kamper Berg ook in de toekomst een plaats van zegen is. De bezoekers kunnen ervaren dat God een goed woord heeft, een zegen voor hen en dat zij zelf een zegen kunnen worden.


Hier kun je meer informatie krijgen over Klooster Kamp.